Identiteetti lähtee arvoista

Identiteetti kuvastaa arvojasi

20.4.2017

Katso peiliin, kerro mitä näet. Heijastuuko verkkokalvoillesi maailman upein näky, joka pitäisi käytännössä painaa jokaiselle painokelpoiselle pinnalle? Täydellistä balanssia ja mielen harmoniaa? Näyttääkö se edes hyvältä? Vai vaatisiko pientä trimmausta? Puutarhasaksia? Leikkuupuimuria? Napalmia ja pienen ydinsodan? Kehtaatko edes kertoa?

Sitten se tuhannen taalan kysymys: luuletko, että kukaan näkee sinua samanlaisena kuin mitä itse näet? Vastaus on ei.

Imagosi määritellään ulkoa, oli kyse sitten sinusta tai yrityksestäsi. Tässä tullaan nopeasti ongelmaan, jossa sinulla tai yritykselläsi on yhtä monta imagoa kuin asiakkaita tai tuttavia. Silti ei ole relevanttia hukkua dataan, vaan kaivaa siitä tietoa: yhteisiä nimittäjiä ja termejä, jotka ovat pääkohderyhmällesi relevantteja.

Yrityksen identiteetti on asiakkaan suodin. Kun asiakas näkee yrityksen, identiteetti suodattaa asiakkaan näkymän. Kun yritys viestii asiakkaalle, viesti kulkee tämän suodattimen läpi. Suodin vahvistaa joitakin osia viestistä, häivyttää osan, tuo ehkä jopa uusia elementtejä viestiin. Suodin ei kuitenkaan ole täysin yrityksen hallittavissa. Yritys voi toki valita tuotteensa, ilmeensä, viestinsä ja asiakaspalvelijansa – mutta asiakaskokemusta, samaistumista ja kuuluvuutta se voi korkeintaan auttaa haluamaansa suuntaan. Nämä ovat asiakkaan omia, rehellisiä kokemuksia.

Kun lähdet luomaan identiteettiä, luot ehdotusta raja-aidoista asiakkaallesi. Ehdotat käytännössä arvoja, jotka joko vahvistavat nykyistä käsitystä tai poikkeavat entisestä. Tarjoat uutta suodatinta viestillesi. Asiakkaasi joko kokee sen omakseen tai sitten ei. Mahdollisuutesi vaikuttaa koettuun identiteettiisi ovat vahvimmillaan, kun saat asiakkaasi hyväksymään perusarvosi. Olet myös vahvemmilla, jos lähtötilanteen ja tavoitteen välillä ei ole suurta kuilua. Pieniä kuiluja voidaan kuroa umpeen, suuriin on helppoa pudota.

Identiteetti – viisi pointtia

Relevantti kohderyhmälle

Älä yritä miellyttää kaikkia, silloin lopputulos ei puhuttele ketään. Jos te teette kaikkea kaikille, niin kohdenna tuote kerrallaan. Vain puhutteleva viesti menee läpi. Aivan kuten arvoista sanotaan: ne ovat arvoja vasta, kun niiden takia on valmis menettämään rahaa. Eikä relevanttius edes johda kuivuviin rahavirtoihin. Vaikka marginaaliasiakkaasi sinut jättäisivätkin, pääkohderyhmäsi kiittää osuvuudesta. Identiteetin relevanttiutta voidaan pohtia suunnitteluvaiheessa esimerkiksi määrittelemällä identiteetin ääntä, samaistumisryhmää ja haluttua luotua omakuvaa – eli millaiseksi asiakas itsensä kokee käyttäessään tuotteitamme tai palveluitamme.

Tukee haluttuja attribuutteja

Kun tiedät, mitä asiakkaasi sinussa arvostavat ja kuinka he näkevät sinut, vertaa sitä haluttuun kuvaan. Tai anna tiedot lähtötilanteesta ja tavoitetilasta osaavalle mainostoimistolle – eli soita Niinalle. Meidän osaamisaluettamme on auttaa identiteettisi kaitsemisessa kohti tavoitetilaa.

Uusi logo ja slogan eivät kesää tee

Yleensä innostus on korkeimmillaan sillä hetkellä, kun uusi logo, ilme, slogan tai viestinnällinen linja tulee uunituoreena käyttöön. Parhaassa tapauksessa koko porukka on sitoutunut siihen ja lanseeraamisesta on tehty suunnitelma. Pahimmassa tapauksessa tuli tehtyä kallis harjoite ja kyllästettyä oma porukka ns. jalkauttamisella, mikä tarkoittaa suomeksi pakottamista. Uuden luomaa innostusta kannattaa luoda ja rohkaista. On tärkeää myös saada oma porukka ottamaan kantaa ja kertomaan mielipiteensä ennen identiteettiuudistuksen aloittamista. Näin he kokevat lopputuloksen helpommin omakseen.

Toistoissa sen salaisuus

Tapoja luodaan toistolla, eikä toistoa ole koskaan liikaa. Yhteneväinen ilme ja riittävä frekvenssi auttavat uuden arkipäiväistämisessä. Toistolla tuntematon muuttuu tunnetuksi ja ajan mittaa myös tutuksi.

Pahoitetut mielet ovat hyviä signaaleja

Markkinoinnin suurin virhe on varovaisuus: kun ei uskalleta toimia ja halutaan miellyttää kaikkia. Myös identiteetin on herätettävä tunteita, ja ensimmäisenä usein leimahtavat intohimoisimmat liekit. Analysoi, ketkä muutokseesi reagoivat ja miten relevantteja he ovat. Hyvän esimerkin pahoitettujen mielten voimasta löydätte Orklan reaktiosta boikottiuhkaan. Jos uskaltaa seistä selkä suorana, se on toki tapa ottaa kantaa, mutta myös signaali siitä, että te todellakin edustatte jotakin. Ja sitähän identiteetti on: arvovalintoja.

Lopuksi

Palataan vielä ensimmäiseen kysymykseen. Mitä peilissä näit?

Mainostoimisto Sireeni Oy | Finlaysoninkatu 4B | 33210 Tampere |