Sireeni koordinoi mainontaa ja suunnittelee FemtoLasikin mainokset
Sireeni suunnittelee ilmoitukset ja bannerit

FemtoLasik®-ilmoitukset ja -bannerit

FemtoLasikilla on aktiivista ilmoittelua sanomalehdissä, jonka tukena käytetään toisinaan myös bannerimainontaa.

Koordinoimme mainontaa ja suunnittelemme mainokset.

Mainostoimisto Sireeni Oy | Aleksanterinkatu 23 C 15 D | 33100 Tampere |