Sireenin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Mainostoimisto Sireeni Oy
Y-tunnus: 2205752-6
Postiosoite:Aleksanterinkatu 23 C 15 D , 33100 Tampere / Vanha Talvitie 11 A, 00580 Helsinki
Puhelin: 040 722 7191

Rekisterikuvaus ja seloste ovat nähtävissä osoitteessa www.sireeni.fi/rekisteriseloste. Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Nimi: Niina Lehikoinen
Postiosoite:Vanha Talvitie 11 A, 00580 Helsinki
Puhelin: 040 722 7191
Sähköposti: niina@sireeni.fi

3. Rekisterin nimi


Mainostoimisto Sireeni Oy:n asiakas- ja uusasiakashankinta sekä markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten

 • rekisterin pitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointi
 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • laskutus ja maksunvalvonta
 • asiakassuhdetta ylläpitävät markkinointitoimenpiteet (esim. telemarkkinointi, asiakaskirjeet, tiedotteet, sähköiset markkinointikirjeet, kuten uutiskirjeet)
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
 • tutkimus ja tilastointi

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tiedoista nimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä yksi henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoitukseen myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat tarjonnanestotiedot tai sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron osalta mahdollisesti annettu suoramarkkinointisuostumus
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Sireenin asiakas- ja uusasiakashankinta- sekä markkinointirekisteri
 • asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Mainostoimisto Sireeni Oy | Aleksanterinkatu 23 C 15 D | 33100 Tampere | | Vanha Talvitie 11 A | 00580 Helsinki |